Polaroid Film taken on Good Harbor Beach Gloucester MA wearing Rat&Boa

Polaroid Film taken on Good Harbor Beach Gloucester MA wearing Rat&Boa